Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 77 62 139 -
18/02 kl 01 77 57 134 -
18/02 kl 02 87 55 142 -
18/02 kl 03 104 49 153 -
18/02 kl 04 124 49 173 -
18/02 kl 05 142 49 191 -
18/02 kl 06 152 49 201 -
18/02 kl 07 154 48 202 -
18/02 kl 08 147 44 191 -
18/02 kl 09 132 45 177 -
18/02 kl 10 114 46 160 -
18/02 kl 11 96 47 143 -
18/02 kl 12 82 47 129 -
18/02 kl 13 76 46 122 -
18/02 kl 14 79 46 125 -
18/02 kl 15 92 45 137 -
18/02 kl 16 111 44 155 -
18/02 kl 17 132 44 176 -
18/02 kl 18 148 43 191 -
18/02 kl 19 156 43 199 -
18/02 kl 20 155 41 196 -
18/02 kl 21 146 40 186 -
18/02 kl 22 129 40 169 -
18/02 kl 23 110 37 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 236 202 176 203
Laveste vannstand 131 138 122 80 91
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm