Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 129 144 139 -
18/02 kl 01 125 140 134 -
18/02 kl 02 137 152 142 -
18/02 kl 03 151 167 153 -
18/02 kl 04 168 184 173 -
18/02 kl 05 185 202 191 -
18/02 kl 06 195 212 201 -
18/02 kl 07 197 216 202 -
18/02 kl 08 186 206 191 -
18/02 kl 09 171 188 177 -
18/02 kl 10 152 169 160 -
18/02 kl 11 136 153 143 -
18/02 kl 12 122 138 129 -
18/02 kl 13 115 132 122 -
18/02 kl 14 118 134 125 -
18/02 kl 15 131 146 137 -
18/02 kl 16 147 166 155 -
18/02 kl 17 165 185 176 -
18/02 kl 18 179 199 191 -
18/02 kl 19 185 207 199 -
18/02 kl 20 183 207 196 -
18/02 kl 21 173 197 186 -
18/02 kl 22 153 178 169 -
18/02 kl 23 131 155 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 216 198 229
Laveste vannstand 127 132 115 71 80
Avvik gult nivå -17 -5 -35 -53 -22
Avvik orange nivå -29 -17 -47 -65 -34
Avvik rødt nivå -39 -27 -57 -75 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm