Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 52 67 62 -
18/02 kl 01 48 63 57 -
18/02 kl 02 50 65 55 -
18/02 kl 03 47 63 49 -
18/02 kl 04 44 60 49 -
18/02 kl 05 43 60 49 -
18/02 kl 06 43 60 49 -
18/02 kl 07 43 62 48 -
18/02 kl 08 39 59 44 -
18/02 kl 09 39 56 45 -
18/02 kl 10 38 55 46 -
18/02 kl 11 40 57 47 -
18/02 kl 12 40 56 47 -
18/02 kl 13 39 56 46 -
18/02 kl 14 39 55 46 -
18/02 kl 15 39 54 45 -
18/02 kl 16 36 55 44 -
18/02 kl 17 33 53 44 -
18/02 kl 18 31 51 43 -
18/02 kl 19 29 51 43 -
18/02 kl 20 28 52 41 -
18/02 kl 21 27 51 40 -
18/02 kl 22 24 49 40 -
18/02 kl 23 21 45 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 71 96 62 35 37
Laveste værets virkning 46 58 37 10 22
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm