Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 92 35 127 -
19/02 kl 01 81 31 112 -
19/02 kl 02 78 29 107 -
19/02 kl 03 85 27 112 -
19/02 kl 04 101 24 125 -
19/02 kl 05 121 24 145 -
19/02 kl 06 141 20 161 -
19/02 kl 07 154 19 173 -
19/02 kl 08 158 17 175 -
19/02 kl 09 153 15 168 -
19/02 kl 10 139 15 154 -
19/02 kl 11 119 12 131 -
19/02 kl 12 97 14 111 -
19/02 kl 13 79 13 92 -
19/02 kl 14 69 11 80 -
19/02 kl 15 70 12 82 -
19/02 kl 16 82 10 92 -
19/02 kl 17 103 13 116 -
19/02 kl 18 127 14 141 -
19/02 kl 19 146 14 160 -
19/02 kl 20 158 16 174 -
19/02 kl 21 160 16 176 -
19/02 kl 22 152 20 172 -
19/02 kl 23 134 24 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 236 202 176 203
Laveste vannstand 131 138 122 80 91
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm