Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 112 22 134 -
20/02 kl 01 91 23 114 -
20/02 kl 02 77 25 102 -
20/02 kl 03 73 30 103 -
20/02 kl 04 81 32 113 -
20/02 kl 05 99 28 127 -
20/02 kl 06 123 32 155 -
20/02 kl 07 145 32 177 -
20/02 kl 08 161 34 195 -
20/02 kl 09 166 37 203 -
20/02 kl 10 160 34 194 -
20/02 kl 11 143 37 180 -
20/02 kl 12 118 32 150 -
20/02 kl 13 92 33 125 -
20/02 kl 14 71 33 104 -
20/02 kl 15 60 31 91 -
20/02 kl 16 61 34 95 -
20/02 kl 17 76 30 106 -
20/02 kl 18 100 28 128 -
20/02 kl 19 128 29 157 -
20/02 kl 20 151 29 180 -
20/02 kl 21 164 31 195 -
20/02 kl 22 166 28 194 -
20/02 kl 23 155 28 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 236 202 176 203
Laveste vannstand 131 138 122 80 91
Avvik gult nivå -23 -15 -49 -75 -48
Avvik orange nivå -35 -27 -61 -87 -60
Avvik rødt nivå -45 -37 -71 -97 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm