Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 117 156 134 -
20/02 kl 01 98 136 114 -
20/02 kl 02 85 126 102 -
20/02 kl 03 84 122 103 -
20/02 kl 04 93 131 113 -
20/02 kl 05 112 147 127 -
20/02 kl 06 138 169 155 -
20/02 kl 07 161 191 177 -
20/02 kl 08 180 208 195 -
20/02 kl 09 185 211 203 -
20/02 kl 10 178 206 194 -
20/02 kl 11 161 188 180 -
20/02 kl 12 136 162 150 -
20/02 kl 13 111 137 125 -
20/02 kl 14 90 115 104 -
20/02 kl 15 80 105 91 -
20/02 kl 16 81 106 95 -
20/02 kl 17 94 120 106 -
20/02 kl 18 118 148 128 -
20/02 kl 19 145 181 157 -
20/02 kl 20 167 209 180 -
20/02 kl 21 181 225 195 -
20/02 kl 22 183 229 194 -
20/02 kl 23 168 218 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 246 216 198 229
Laveste vannstand 127 132 115 71 80
Avvik gult nivå -17 -5 -35 -53 -22
Avvik orange nivå -29 -17 -47 -65 -34
Avvik rødt nivå -39 -27 -57 -75 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm