Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 5 44 22 -
20/02 kl 01 7 45 23 -
20/02 kl 02 8 49 25 -
20/02 kl 03 11 49 30 -
20/02 kl 04 12 50 32 -
20/02 kl 05 13 48 28 -
20/02 kl 06 15 46 32 -
20/02 kl 07 16 46 32 -
20/02 kl 08 19 47 34 -
20/02 kl 09 19 45 37 -
20/02 kl 10 18 46 34 -
20/02 kl 11 18 45 37 -
20/02 kl 12 18 44 32 -
20/02 kl 13 19 45 33 -
20/02 kl 14 19 44 33 -
20/02 kl 15 20 45 31 -
20/02 kl 16 20 45 34 -
20/02 kl 17 18 44 30 -
20/02 kl 18 18 48 28 -
20/02 kl 19 17 53 29 -
20/02 kl 20 16 58 29 -
20/02 kl 21 17 61 31 -
20/02 kl 22 17 63 28 -
20/02 kl 23 13 63 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 71 96 62 35 37
Laveste værets virkning 46 58 37 10 22
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm