Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -30 28 -2 5
16/02 kl 02 8 33 41 42
16/02 kl 03 43 38 81 80
16/02 kl 04 65 45 110 109
16/02 kl 05 67 48 115 117
16/02 kl 06 52 47 99 105
16/02 kl 07 27 46 73 80
16/02 kl 08 -2 52 50 55
16/02 kl 09 -30 55 25 21
16/02 kl 10 -50 55 5 7
16/02 kl 11 -57 56 -1 5
16/02 kl 12 -50 61 11 13
16/02 kl 13 -30 60 30 33
16/02 kl 14 1 55 56 56
16/02 kl 15 34 55 89 -
16/02 kl 16 60 58 118 -
16/02 kl 17 71 57 128 -
16/02 kl 18 64 57 121 -
16/02 kl 19 44 60 104 -
16/02 kl 20 16 61 77 -
16/02 kl 21 -13 60 47 -
16/02 kl 22 -37 59 22 -
16/02 kl 23 -53 60 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 126 105 84 102
Laveste vannstand -2 4 -5 -48 -39
Avvik gult nivå -34 -36 -57 -78 -60
Avvik orange nivå -49 -51 -72 -93 -75
Avvik rødt nivå -61 -63 -84 -105 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm