Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -57 61 4 -
17/02 kl 01 -47 61 14 -
17/02 kl 02 -24 64 40 -
17/02 kl 03 6 65 71 -
17/02 kl 04 34 65 99 -
17/02 kl 05 53 67 120 -
17/02 kl 06 57 68 125 -
17/02 kl 07 47 68 115 -
17/02 kl 08 29 66 95 -
17/02 kl 09 5 67 72 -
17/02 kl 10 -19 68 49 -
17/02 kl 11 -38 66 28 -
17/02 kl 12 -48 68 20 -
17/02 kl 13 -46 70 24 -
17/02 kl 14 -32 72 40 -
17/02 kl 15 -9 73 64 -
17/02 kl 16 19 71 90 -
17/02 kl 17 43 75 118 -
17/02 kl 18 55 71 126 -
17/02 kl 19 53 69 122 -
17/02 kl 20 41 70 111 -
17/02 kl 21 21 69 90 -
17/02 kl 22 -3 68 65 -
17/02 kl 23 -25 63 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 128 126 105 84 102
Laveste vannstand -2 4 -5 -48 -39
Avvik gult nivå -34 -36 -57 -78 -60
Avvik orange nivå -49 -51 -72 -93 -75
Avvik rødt nivå -61 -63 -84 -105 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm