Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 0 21 4 -
17/02 kl 01 9 31 14 -
17/02 kl 02 36 53 40 -
17/02 kl 03 64 81 71 -
17/02 kl 04 93 111 99 -
17/02 kl 05 114 132 120 -
17/02 kl 06 118 135 125 -
17/02 kl 07 106 123 115 -
17/02 kl 08 88 107 95 -
17/02 kl 09 66 85 72 -
17/02 kl 10 44 62 49 -
17/02 kl 11 24 41 28 -
17/02 kl 12 15 34 20 -
17/02 kl 13 16 37 24 -
17/02 kl 14 33 58 40 -
17/02 kl 15 55 80 64 -
17/02 kl 16 82 105 90 -
17/02 kl 17 108 131 118 -
17/02 kl 18 119 143 126 -
17/02 kl 19 117 142 122 -
17/02 kl 20 105 126 111 -
17/02 kl 21 84 104 90 -
17/02 kl 22 59 80 65 -
17/02 kl 23 34 55 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 143 116 96 123
Laveste vannstand -3 0 -14 -56 -52
Avvik gult nivå -23 -19 -46 -66 -39
Avvik orange nivå -38 -34 -61 -81 -54
Avvik rødt nivå -50 -46 -73 -93 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm