Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 57 78 61 -
17/02 kl 01 56 78 61 -
17/02 kl 02 60 77 64 -
17/02 kl 03 58 75 65 -
17/02 kl 04 59 77 65 -
17/02 kl 05 61 79 67 -
17/02 kl 06 61 78 68 -
17/02 kl 07 59 76 68 -
17/02 kl 08 59 78 66 -
17/02 kl 09 61 80 67 -
17/02 kl 10 63 81 68 -
17/02 kl 11 62 79 66 -
17/02 kl 12 63 82 68 -
17/02 kl 13 62 83 70 -
17/02 kl 14 65 90 72 -
17/02 kl 15 64 89 73 -
17/02 kl 16 63 86 71 -
17/02 kl 17 65 88 75 -
17/02 kl 18 64 88 71 -
17/02 kl 19 64 89 69 -
17/02 kl 20 64 85 70 -
17/02 kl 21 63 83 69 -
17/02 kl 22 62 83 68 -
17/02 kl 23 59 80 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 61 75 64 38 39
Laveste værets virkning 28 61 38 5 8
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm