Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 15 36 22 -
18/02 kl 01 9 29 16 -
18/02 kl 02 13 33 20 -
18/02 kl 03 29 50 33 -
18/02 kl 04 53 72 57 -
18/02 kl 05 77 95 81 -
18/02 kl 06 94 112 100 -
18/02 kl 07 99 116 105 -
18/02 kl 08 94 110 101 -
18/02 kl 09 79 94 85 -
18/02 kl 10 56 70 63 -
18/02 kl 11 29 44 37 -
18/02 kl 12 6 23 14 -
18/02 kl 13 -9 7 -2 -
18/02 kl 14 -14 2 -5 -
18/02 kl 15 -6 11 4 -
18/02 kl 16 10 28 21 -
18/02 kl 17 35 53 45 -
18/02 kl 18 59 78 71 -
18/02 kl 19 73 92 87 -
18/02 kl 20 77 97 90 -
18/02 kl 21 68 90 83 -
18/02 kl 22 52 75 66 -
18/02 kl 23 28 53 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 143 116 96 123
Laveste vannstand -3 0 -14 -56 -52
Avvik gult nivå -23 -19 -46 -66 -39
Avvik orange nivå -38 -34 -61 -81 -54
Avvik rødt nivå -50 -46 -73 -93 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm