Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 22 18 14
18/02 kl 01 - 16 12 8
18/02 kl 02 - 20 14 12
18/02 kl 03 - 33 28 25
18/02 kl 04 - 57 52 49
18/02 kl 05 - 81 75 73
18/02 kl 06 - 100 95 92
18/02 kl 07 - 105 100 98
18/02 kl 08 - 101 96 94
18/02 kl 09 - 85 81 79
18/02 kl 10 - 63 59 58
18/02 kl 11 - 37 34 34
18/02 kl 12 - 14 11 12
18/02 kl 13 - -2 -4 -4
18/02 kl 14 - -5 -6 -7
18/02 kl 15 - 4 3 2
18/02 kl 16 - 21 20 19
18/02 kl 17 - 45 45 44
18/02 kl 18 - 71 71 70
18/02 kl 19 - 87 86 86
18/02 kl 20 - 90 90 91
18/02 kl 21 - 83 82 82
18/02 kl 22 - 66 66 65
18/02 kl 23 - 45 44 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 128 126 105 84 102
Max. fra modell: 15/02 12 129 129 100 84 86
Max. fra modell: 15/02 00 129 124 98 73 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm