Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 20 18 17
19/02 kl 01 - 0 -2 -3
19/02 kl 02 - -11 -13 -16
19/02 kl 03 - -10 -12 -16
19/02 kl 04 - 5 3 -4
19/02 kl 05 - 28 26 18
19/02 kl 06 - 53 52 42
19/02 kl 07 - 73 73 62
19/02 kl 08 - 84 84 73
19/02 kl 09 - 82 83 70
19/02 kl 10 - 67 69 56
19/02 kl 11 - 43 44 32
19/02 kl 12 - 13 14 1
19/02 kl 13 - -17 -16 -28
19/02 kl 14 - -39 -38 -49
19/02 kl 15 - -48 -48 -58
19/02 kl 16 - -42 -43 -51
19/02 kl 17 - -25 -26 -34
19/02 kl 18 - 1 1 -6
19/02 kl 19 - 30 29 23
19/02 kl 20 - 52 50 45
19/02 kl 21 - 60 57 54
19/02 kl 22 - 56 53 51
19/02 kl 23 - 41 36 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 128 126 105 84 102
Max. fra modell: 15/02 12 129 129 100 84 86
Max. fra modell: 15/02 00 129 124 98 73 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm