Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 9 34 18 -
20/02 kl 01 -15 9 -8 -
20/02 kl 02 -37 -13 -29 -
20/02 kl 03 -49 -22 -39 -
20/02 kl 04 -47 -16 -36 -
20/02 kl 05 -30 2 -18 -
20/02 kl 06 0 32 11 -
20/02 kl 07 34 65 46 -
20/02 kl 08 62 96 74 -
20/02 kl 09 78 112 92 -
20/02 kl 10 79 113 94 -
20/02 kl 11 66 100 80 -
20/02 kl 12 41 75 55 -
20/02 kl 13 9 44 23 -
20/02 kl 14 -24 10 -7 -
20/02 kl 15 -45 -13 -29 -
20/02 kl 16 -52 -21 -36 -
20/02 kl 17 -44 -10 -25 -
20/02 kl 18 -22 15 -1 -
20/02 kl 19 10 50 32 -
20/02 kl 20 46 86 67 -
20/02 kl 21 71 112 94 -
20/02 kl 22 80 123 102 -
20/02 kl 23 72 116 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 143 116 96 123
Laveste vannstand -3 0 -14 -56 -52
Avvik gult nivå -23 -19 -46 -66 -39
Avvik orange nivå -38 -34 -61 -81 -54
Avvik rødt nivå -50 -46 -73 -93 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm