Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 18 13 14
20/02 kl 01 - -8 -14 -11
20/02 kl 02 - -29 -34 -
20/02 kl 03 - -39 -45 -
20/02 kl 04 - -36 -42 -
20/02 kl 05 - -18 -24 -
20/02 kl 06 - 11 4 -
20/02 kl 07 - 46 38 -
20/02 kl 08 - 74 67 -
20/02 kl 09 - 92 84 -
20/02 kl 10 - 94 86 -
20/02 kl 11 - 80 72 -
20/02 kl 12 - 55 47 -
20/02 kl 13 - 23 16 -
20/02 kl 14 - -7 - -
20/02 kl 15 - -29 - -
20/02 kl 16 - -36 - -
20/02 kl 17 - -25 - -
20/02 kl 18 - -1 - -
20/02 kl 19 - 32 - -
20/02 kl 20 - 67 - -
20/02 kl 21 - 94 - -
20/02 kl 22 - 102 - -
20/02 kl 23 - 93 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 128 126 105 84 102
Max. fra modell: 15/02 12 129 129 100 84 86
Max. fra modell: 15/02 00 129 124 98 73 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm