Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 111 - 106 105
16/02 kl 01 145 138 137 137
16/02 kl 02 182 181 180 181
16/02 kl 03 220 221 220 221
16/02 kl 04 249 250 249 249
16/02 kl 05 257 255 254 254
16/02 kl 06 245 239 238 240
16/02 kl 07 220 213 212 216
16/02 kl 08 195 190 189 193
16/02 kl 09 161 165 164 167
16/02 kl 10 147 145 144 146
16/02 kl 11 145 139 138 137
16/02 kl 12 153 151 150 148
16/02 kl 13 173 170 170 169
16/02 kl 14 196 196 195 196
16/02 kl 15 - 229 227 230
16/02 kl 16 - 258 256 258
16/02 kl 17 - 268 269 269
16/02 kl 18 - 261 262 259
16/02 kl 19 - 244 246 241
16/02 kl 20 - 217 218 215
16/02 kl 21 - 187 187 185
16/02 kl 22 - 162 162 160
16/02 kl 23 - 147 146 143

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 268 266 245 224 242
Max. fra modell: 15/02 12 269 269 240 224 226
Max. fra modell: 15/02 00 269 264 238 213 154
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm