Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 28 28 28 35
16/02 kl 02 30 32 33 34
16/02 kl 03 34 39 38 37
16/02 kl 04 38 44 45 44
16/02 kl 05 41 47 48 50
16/02 kl 06 42 47 47 53
16/02 kl 07 45 53 46 53
16/02 kl 08 53 59 52 57
16/02 kl 09 57 63 55 51
16/02 kl 10 53 61 55 57
16/02 kl 11 54 62 56 62
16/02 kl 12 57 65 61 63
16/02 kl 13 57 67 60 63
16/02 kl 14 50 61 55 55
16/02 kl 15 50 62 55 -
16/02 kl 16 53 67 58 -
16/02 kl 17 53 68 57 -
16/02 kl 18 52 66 57 -
16/02 kl 19 53 68 60 -
16/02 kl 20 54 73 61 -
16/02 kl 21 55 75 60 -
16/02 kl 22 56 73 59 -
16/02 kl 23 54 72 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 61 75 64 38 39
Laveste værets virkning 28 61 38 5 8
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm