Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 140 161 144 -
17/02 kl 01 149 171 154 -
17/02 kl 02 176 193 180 -
17/02 kl 03 204 221 211 -
17/02 kl 04 233 251 239 -
17/02 kl 05 254 272 260 -
17/02 kl 06 258 275 265 -
17/02 kl 07 246 263 255 -
17/02 kl 08 228 247 235 -
17/02 kl 09 206 225 212 -
17/02 kl 10 184 202 189 -
17/02 kl 11 164 181 168 -
17/02 kl 12 155 174 160 -
17/02 kl 13 156 177 164 -
17/02 kl 14 173 198 180 -
17/02 kl 15 195 220 204 -
17/02 kl 16 222 245 230 -
17/02 kl 17 248 271 258 -
17/02 kl 18 259 283 266 -
17/02 kl 19 257 282 262 -
17/02 kl 20 245 266 251 -
17/02 kl 21 224 244 230 -
17/02 kl 22 199 220 205 -
17/02 kl 23 174 195 178 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 283 256 236 263
Laveste vannstand 137 140 126 84 88
Avvik gult nivå -23 -19 -46 -66 -39
Avvik orange nivå -38 -34 -61 -81 -54
Avvik rødt nivå -50 -46 -73 -93 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm