Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 144 144 140
17/02 kl 01 - 154 154 151
17/02 kl 02 - 180 179 176
17/02 kl 03 - 211 211 209
17/02 kl 04 - 239 239 237
17/02 kl 05 - 260 258 256
17/02 kl 06 - 265 263 261
17/02 kl 07 - 255 253 252
17/02 kl 08 - 235 235 233
17/02 kl 09 - 212 210 210
17/02 kl 10 - 189 187 188
17/02 kl 11 - 168 168 169
17/02 kl 12 - 160 161 161
17/02 kl 13 - 164 166 164
17/02 kl 14 - 180 180 181
17/02 kl 15 - 204 205 203
17/02 kl 16 - 230 232 228
17/02 kl 17 - 258 259 255
17/02 kl 18 - 266 269 264
17/02 kl 19 - 262 264 260
17/02 kl 20 - 251 253 246
17/02 kl 21 - 230 230 225
17/02 kl 22 - 205 202 199
17/02 kl 23 - 178 176 172

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 268 266 245 224 242
Max. fra modell: 15/02 12 269 269 240 224 226
Max. fra modell: 15/02 00 269 264 238 213 154
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm