Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 155 176 162 -
18/02 kl 01 149 169 156 -
18/02 kl 02 153 173 160 -
18/02 kl 03 169 190 173 -
18/02 kl 04 193 212 197 -
18/02 kl 05 217 235 221 -
18/02 kl 06 234 252 240 -
18/02 kl 07 239 256 245 -
18/02 kl 08 234 250 241 -
18/02 kl 09 219 234 225 -
18/02 kl 10 196 210 203 -
18/02 kl 11 169 184 177 -
18/02 kl 12 146 163 154 -
18/02 kl 13 131 147 138 -
18/02 kl 14 126 142 135 -
18/02 kl 15 134 151 144 -
18/02 kl 16 150 168 161 -
18/02 kl 17 175 193 185 -
18/02 kl 18 199 218 211 -
18/02 kl 19 213 232 227 -
18/02 kl 20 217 237 230 -
18/02 kl 21 208 230 223 -
18/02 kl 22 192 215 206 -
18/02 kl 23 168 193 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 283 256 236 263
Laveste vannstand 137 140 126 84 88
Avvik gult nivå -23 -19 -46 -66 -39
Avvik orange nivå -38 -34 -61 -81 -54
Avvik rødt nivå -50 -46 -73 -93 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm