Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 122 38 160 -
19/02 kl 01 103 37 140 -
19/02 kl 02 93 36 129 -
19/02 kl 03 96 34 130 -
19/02 kl 04 111 34 145 -
19/02 kl 05 135 33 168 -
19/02 kl 06 162 31 193 -
19/02 kl 07 185 28 213 -
19/02 kl 08 198 26 224 -
19/02 kl 09 198 24 222 -
19/02 kl 10 186 21 207 -
19/02 kl 11 164 19 183 -
19/02 kl 12 136 17 153 -
19/02 kl 13 109 14 123 -
19/02 kl 14 89 12 101 -
19/02 kl 15 82 10 92 -
19/02 kl 16 89 9 98 -
19/02 kl 17 108 7 115 -
19/02 kl 18 136 5 141 -
19/02 kl 19 165 5 170 -
19/02 kl 20 187 5 192 -
19/02 kl 21 195 5 200 -
19/02 kl 22 190 6 196 -
19/02 kl 23 174 7 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 266 245 224 242
Laveste vannstand 138 144 135 92 101
Avvik gult nivå -34 -36 -57 -78 -60
Avvik orange nivå -49 -51 -72 -93 -75
Avvik rødt nivå -61 -63 -84 -105 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm