Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 19 45 38 -
19/02 kl 01 19 44 37 -
19/02 kl 02 18 45 36 -
19/02 kl 03 19 45 34 -
19/02 kl 04 19 44 34 -
19/02 kl 05 17 42 33 -
19/02 kl 06 16 39 31 -
19/02 kl 07 15 38 28 -
19/02 kl 08 15 38 26 -
19/02 kl 09 14 37 24 -
19/02 kl 10 12 35 21 -
19/02 kl 11 8 34 19 -
19/02 kl 12 6 31 17 -
19/02 kl 13 6 30 14 -
19/02 kl 14 5 29 12 -
19/02 kl 15 2 26 10 -
19/02 kl 16 1 25 9 -
19/02 kl 17 0 24 7 -
19/02 kl 18 0 24 5 -
19/02 kl 19 0 23 5 -
19/02 kl 20 0 23 5 -
19/02 kl 21 0 21 5 -
19/02 kl 22 -1 23 6 -
19/02 kl 23 -1 23 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 61 75 64 38 39
Laveste værets virkning 28 61 38 5 8
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm