Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 150 8 158 -
20/02 kl 01 123 9 132 -
20/02 kl 02 100 11 111 -
20/02 kl 03 88 13 101 -
20/02 kl 04 90 14 104 -
20/02 kl 05 106 16 122 -
20/02 kl 06 133 18 151 -
20/02 kl 07 165 21 186 -
20/02 kl 08 193 21 214 -
20/02 kl 09 208 24 232 -
20/02 kl 10 208 26 234 -
20/02 kl 11 193 27 220 -
20/02 kl 12 167 28 195 -
20/02 kl 13 134 29 163 -
20/02 kl 14 101 32 133 -
20/02 kl 15 79 32 111 -
20/02 kl 16 71 33 104 -
20/02 kl 17 79 36 115 -
20/02 kl 18 102 37 139 -
20/02 kl 19 135 37 172 -
20/02 kl 20 170 37 207 -
20/02 kl 21 195 39 234 -
20/02 kl 22 204 38 242 -
20/02 kl 23 197 36 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 266 245 224 242
Laveste vannstand 138 144 135 92 101
Avvik gult nivå -34 -36 -57 -78 -60
Avvik orange nivå -49 -51 -72 -93 -75
Avvik rødt nivå -61 -63 -84 -105 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm