Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 149 174 158 -
20/02 kl 01 125 149 132 -
20/02 kl 02 103 127 111 -
20/02 kl 03 91 118 101 -
20/02 kl 04 93 124 104 -
20/02 kl 05 110 142 122 -
20/02 kl 06 140 172 151 -
20/02 kl 07 174 205 186 -
20/02 kl 08 202 236 214 -
20/02 kl 09 218 252 232 -
20/02 kl 10 219 253 234 -
20/02 kl 11 206 240 220 -
20/02 kl 12 181 215 195 -
20/02 kl 13 149 184 163 -
20/02 kl 14 116 150 133 -
20/02 kl 15 95 127 111 -
20/02 kl 16 88 119 104 -
20/02 kl 17 96 130 115 -
20/02 kl 18 118 155 139 -
20/02 kl 19 150 190 172 -
20/02 kl 20 186 226 207 -
20/02 kl 21 211 252 234 -
20/02 kl 22 220 263 242 -
20/02 kl 23 212 256 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 283 256 236 263
Laveste vannstand 137 140 126 84 88
Avvik gult nivå -23 -19 -46 -66 -39
Avvik orange nivå -38 -34 -61 -81 -54
Avvik rødt nivå -50 -46 -73 -93 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm