Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 158 153 154
20/02 kl 01 - 132 126 129
20/02 kl 02 - 111 106 -
20/02 kl 03 - 101 95 -
20/02 kl 04 - 104 98 -
20/02 kl 05 - 122 116 -
20/02 kl 06 - 151 144 -
20/02 kl 07 - 186 178 -
20/02 kl 08 - 214 207 -
20/02 kl 09 - 232 224 -
20/02 kl 10 - 234 226 -
20/02 kl 11 - 220 212 -
20/02 kl 12 - 195 187 -
20/02 kl 13 - 163 156 -
20/02 kl 14 - 133 - -
20/02 kl 15 - 111 - -
20/02 kl 16 - 104 - -
20/02 kl 17 - 115 - -
20/02 kl 18 - 139 - -
20/02 kl 19 - 172 - -
20/02 kl 20 - 207 - -
20/02 kl 21 - 234 - -
20/02 kl 22 - 242 - -
20/02 kl 23 - 233 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 268 266 245 224 242
Max. fra modell: 15/02 12 269 269 240 224 226
Max. fra modell: 15/02 00 269 264 238 213 154
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm