Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -1 24 8 -
20/02 kl 01 2 26 9 -
20/02 kl 02 3 27 11 -
20/02 kl 03 3 30 13 -
20/02 kl 04 3 34 14 -
20/02 kl 05 4 36 16 -
20/02 kl 06 7 39 18 -
20/02 kl 07 9 40 21 -
20/02 kl 08 9 43 21 -
20/02 kl 09 10 44 24 -
20/02 kl 10 11 45 26 -
20/02 kl 11 13 47 27 -
20/02 kl 12 14 48 28 -
20/02 kl 13 15 50 29 -
20/02 kl 14 15 49 32 -
20/02 kl 15 16 48 32 -
20/02 kl 16 17 48 33 -
20/02 kl 17 17 51 36 -
20/02 kl 18 16 53 37 -
20/02 kl 19 15 55 37 -
20/02 kl 20 16 56 37 -
20/02 kl 21 16 57 39 -
20/02 kl 22 16 59 38 -
20/02 kl 23 15 59 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 61 75 64 38 39
Laveste værets virkning 28 61 38 5 8
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm