Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -72 66 -6 -
17/02 kl 01 -83 43 -40 -
17/02 kl 02 -75 43 -32 -
17/02 kl 03 -46 63 17 -
17/02 kl 04 -3 58 55 -
17/02 kl 05 40 51 91 -
17/02 kl 06 72 53 125 -
17/02 kl 07 82 64 146 -
17/02 kl 08 68 54 122 -
17/02 kl 09 40 57 97 -
17/02 kl 10 10 64 74 -
17/02 kl 11 -15 57 42 -
17/02 kl 12 -37 52 15 -
17/02 kl 13 -53 52 -1 -
17/02 kl 14 -58 67 9 -
17/02 kl 15 -45 57 12 -
17/02 kl 16 -14 55 41 -
17/02 kl 17 24 57 81 -
17/02 kl 18 57 56 113 -
17/02 kl 19 75 57 132 -
17/02 kl 20 71 55 126 -
17/02 kl 21 49 63 112 -
17/02 kl 22 19 53 72 -
17/02 kl 23 -10 45 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 146 124 96 112
Laveste vannstand -102 -40 -24 -65 -77
Avvik gult nivå -79 -72 -94 -122 -106
Avvik orange nivå -101 -94 -116 -144 -128
Avvik rødt nivå -127 -120 -142 -170 -154
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm