Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 94 -12 82 90
16/02 kl 02 130 -6 124 123
16/02 kl 03 182 4 186 184
16/02 kl 04 235 -6 229 234
16/02 kl 05 273 -4 269 260
16/02 kl 06 284 11 295 278
16/02 kl 07 263 16 279 266
16/02 kl 08 222 7 229 247
16/02 kl 09 182 17 199 215
16/02 kl 10 152 25 177 178
16/02 kl 11 130 28 158 156
16/02 kl 12 117 41 158 158
16/02 kl 13 118 54 172 176
16/02 kl 14 140 43 183 213
16/02 kl 15 180 37 217 -
16/02 kl 16 226 52 278 -
16/02 kl 17 265 55 320 -
16/02 kl 18 283 36 319 -
16/02 kl 19 273 50 323 -
16/02 kl 20 239 69 308 -
16/02 kl 21 197 53 250 -
16/02 kl 22 161 44 205 -
16/02 kl 23 133 57 190 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 330 308 280 296
Laveste vannstand 82 144 160 119 107
Avvik gult nivå -79 -72 -94 -122 -106
Avvik orange nivå -101 -94 -116 -144 -128
Avvik rødt nivå -127 -120 -142 -170 -154
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm