Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 112 66 178 -
17/02 kl 01 101 43 144 -
17/02 kl 02 109 43 152 -
17/02 kl 03 138 63 201 -
17/02 kl 04 181 58 239 -
17/02 kl 05 224 51 275 -
17/02 kl 06 256 53 309 -
17/02 kl 07 266 64 330 -
17/02 kl 08 252 54 306 -
17/02 kl 09 224 57 281 -
17/02 kl 10 194 64 258 -
17/02 kl 11 169 57 226 -
17/02 kl 12 147 52 199 -
17/02 kl 13 131 52 183 -
17/02 kl 14 126 67 193 -
17/02 kl 15 139 57 196 -
17/02 kl 16 170 55 225 -
17/02 kl 17 208 57 265 -
17/02 kl 18 241 56 297 -
17/02 kl 19 259 57 316 -
17/02 kl 20 255 55 310 -
17/02 kl 21 233 63 296 -
17/02 kl 22 203 53 256 -
17/02 kl 23 174 45 219 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 330 308 280 296
Laveste vannstand 82 144 160 119 107
Avvik gult nivå -79 -72 -94 -122 -106
Avvik orange nivå -101 -94 -116 -144 -128
Avvik rødt nivå -127 -120 -142 -170 -154
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm