Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 178 178 179
17/02 kl 01 - 144 145 144
17/02 kl 02 - 152 154 150
17/02 kl 03 - 201 200 192
17/02 kl 04 - 239 241 238
17/02 kl 05 - 275 279 276
17/02 kl 06 - 309 307 306
17/02 kl 07 - 330 331 325
17/02 kl 08 - 306 307 297
17/02 kl 09 - 281 284 277
17/02 kl 10 - 258 259 253
17/02 kl 11 - 226 228 227
17/02 kl 12 - 199 202 199
17/02 kl 13 - 183 184 179
17/02 kl 14 - 193 195 187
17/02 kl 15 - 196 202 195
17/02 kl 16 - 225 229 228
17/02 kl 17 - 265 264 266
17/02 kl 18 - 297 296 299
17/02 kl 19 - 316 320 318
17/02 kl 20 - 310 313 309
17/02 kl 21 - 296 297 297
17/02 kl 22 - 256 260 260
17/02 kl 23 - 219 224 223

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 323 330 308 280 296
Max. fra modell: 15/02 12 320 331 310 278 280
Max. fra modell: 15/02 00 327 325 308 279 221
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm