Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 56 78 66 -
17/02 kl 01 42 62 43 -
17/02 kl 02 40 65 43 -
17/02 kl 03 51 85 63 -
17/02 kl 04 45 79 58 -
17/02 kl 05 43 65 51 -
17/02 kl 06 43 65 53 -
17/02 kl 07 54 85 64 -
17/02 kl 08 49 80 54 -
17/02 kl 09 50 72 57 -
17/02 kl 10 46 66 64 -
17/02 kl 11 42 65 57 -
17/02 kl 12 57 81 52 -
17/02 kl 13 56 78 52 -
17/02 kl 14 53 69 67 -
17/02 kl 15 41 60 57 -
17/02 kl 16 46 71 55 -
17/02 kl 17 52 77 57 -
17/02 kl 18 57 77 56 -
17/02 kl 19 49 66 57 -
17/02 kl 20 33 53 55 -
17/02 kl 21 48 76 63 -
17/02 kl 22 51 88 53 -
17/02 kl 23 52 78 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 67 62 22 34
Laveste værets virkning -12 43 23 -2 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm