Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 149 53 202 -
18/02 kl 01 127 62 189 -
18/02 kl 02 113 54 167 -
18/02 kl 03 116 44 160 -
18/02 kl 04 138 53 191 -
18/02 kl 05 174 57 231 -
18/02 kl 06 213 40 253 -
18/02 kl 07 244 47 291 -
18/02 kl 08 259 49 308 -
18/02 kl 09 254 49 303 -
18/02 kl 10 235 40 275 -
18/02 kl 11 210 41 251 -
18/02 kl 12 184 51 235 -
18/02 kl 13 157 39 196 -
18/02 kl 14 135 35 170 -
18/02 kl 15 123 39 162 -
18/02 kl 16 130 34 164 -
18/02 kl 17 155 41 196 -
18/02 kl 18 189 31 220 -
18/02 kl 19 222 32 254 -
18/02 kl 20 245 24 269 -
18/02 kl 21 250 23 273 -
18/02 kl 22 237 31 268 -
18/02 kl 23 214 28 242 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 330 308 280 296
Laveste vannstand 82 144 160 119 107
Avvik gult nivå -79 -72 -94 -122 -106
Avvik orange nivå -101 -94 -116 -144 -128
Avvik rødt nivå -127 -120 -142 -170 -154
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm