Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 188 211 202 -
18/02 kl 01 167 198 189 -
18/02 kl 02 153 195 167 -
18/02 kl 03 158 186 160 -
18/02 kl 04 185 213 191 -
18/02 kl 05 213 241 231 -
18/02 kl 06 249 280 253 -
18/02 kl 07 286 310 291 -
18/02 kl 08 294 324 308 -
18/02 kl 09 290 313 303 -
18/02 kl 10 263 286 275 -
18/02 kl 11 242 266 251 -
18/02 kl 12 217 238 235 -
18/02 kl 13 183 200 196 -
18/02 kl 14 162 177 170 -
18/02 kl 15 146 172 162 -
18/02 kl 16 153 175 164 -
18/02 kl 17 174 196 196 -
18/02 kl 18 204 222 220 -
18/02 kl 19 237 259 254 -
18/02 kl 20 257 284 269 -
18/02 kl 21 261 283 273 -
18/02 kl 22 251 274 268 -
18/02 kl 23 224 243 242 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 351 324 291 332
Laveste vannstand 82 143 146 113 89
Avvik gult nivå -67 -51 -78 -111 -70
Avvik orange nivå -89 -73 -100 -133 -92
Avvik rødt nivå -115 -99 -126 -159 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm