Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 202 207 200
18/02 kl 01 - 189 189 186
18/02 kl 02 - 167 170 170
18/02 kl 03 - 160 162 156
18/02 kl 04 - 191 196 193
18/02 kl 05 - 231 230 229
18/02 kl 06 - 253 254 254
18/02 kl 07 - 291 293 286
18/02 kl 08 - 308 310 307
18/02 kl 09 - 303 302 308
18/02 kl 10 - 275 273 274
18/02 kl 11 - 251 251 250
18/02 kl 12 - 235 235 233
18/02 kl 13 - 196 193 196
18/02 kl 14 - 170 167 174
18/02 kl 15 - 162 163 164
18/02 kl 16 - 164 164 168
18/02 kl 17 - 196 193 191
18/02 kl 18 - 220 218 223
18/02 kl 19 - 254 252 258
18/02 kl 20 - 269 269 272
18/02 kl 21 - 273 276 278
18/02 kl 22 - 268 269 268
18/02 kl 23 - 242 241 244

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 323 330 308 280 296
Max. fra modell: 15/02 12 320 331 310 278 280
Max. fra modell: 15/02 00 327 325 308 279 221
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm