Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 187 20 207 -
19/02 kl 01 159 19 178 -
19/02 kl 02 133 22 155 -
19/02 kl 03 116 22 138 -
19/02 kl 04 114 19 133 -
19/02 kl 05 133 17 150 -
19/02 kl 06 167 19 186 -
19/02 kl 07 206 16 222 -
19/02 kl 08 241 16 257 -
19/02 kl 09 263 16 279 -
19/02 kl 10 265 15 280 -
19/02 kl 11 249 15 264 -
19/02 kl 12 223 10 233 -
19/02 kl 13 190 13 203 -
19/02 kl 14 157 8 165 -
19/02 kl 15 128 11 139 -
19/02 kl 16 112 10 122 -
19/02 kl 17 116 3 119 -
19/02 kl 18 140 4 144 -
19/02 kl 19 176 1 177 -
19/02 kl 20 214 3 217 -
19/02 kl 21 243 1 244 -
19/02 kl 22 256 -2 254 -
19/02 kl 23 248 -1 247 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 330 308 280 296
Laveste vannstand 82 144 160 119 107
Avvik gult nivå -79 -72 -94 -122 -106
Avvik orange nivå -101 -94 -116 -144 -128
Avvik rødt nivå -127 -120 -142 -170 -154
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm