Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 65 -3 62 -
17/02 kl 01 54 1 55 -
17/02 kl 02 52 -4 48 -
17/02 kl 03 59 1 60 -
17/02 kl 04 72 -2 70 -
17/02 kl 05 89 1 90 -
17/02 kl 06 105 4 109 -
17/02 kl 07 117 1 118 -
17/02 kl 08 121 7 128 -
17/02 kl 09 117 2 119 -
17/02 kl 10 106 7 113 -
17/02 kl 11 91 5 96 -
17/02 kl 12 76 3 79 -
17/02 kl 13 65 5 70 -
17/02 kl 14 61 2 63 -
17/02 kl 15 64 6 70 -
17/02 kl 16 74 2 76 -
17/02 kl 17 89 3 92 -
17/02 kl 18 104 5 109 -
17/02 kl 19 118 4 122 -
17/02 kl 20 125 6 131 -
17/02 kl 21 125 2 127 -
17/02 kl 22 117 5 122 -
17/02 kl 23 104 3 107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 131 122 126 132
Laveste vannstand 35 48 62 59 53
Avvik gult nivå -64 -65 -74 -70 -64
Avvik orange nivå -75 -76 -85 -81 -75
Avvik rødt nivå -83 -84 -93 -89 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm