Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 87 2 89 -
18/02 kl 01 72 4 76 -
18/02 kl 02 62 2 64 -
18/02 kl 03 58 4 62 -
18/02 kl 04 61 2 63 -
18/02 kl 05 71 1 72 -
18/02 kl 06 85 1 86 -
18/02 kl 07 100 -1 99 -
18/02 kl 08 112 1 113 -
18/02 kl 09 118 -2 116 -
18/02 kl 10 118 -1 117 -
18/02 kl 11 111 1 112 -
18/02 kl 12 99 0 99 -
18/02 kl 13 86 2 88 -
18/02 kl 14 73 -1 72 -
18/02 kl 15 66 3 69 -
18/02 kl 16 65 1 66 -
18/02 kl 17 70 2 72 -
18/02 kl 18 81 2 83 -
18/02 kl 19 95 1 96 -
18/02 kl 20 108 3 111 -
18/02 kl 21 118 0 118 -
18/02 kl 22 121 1 122 -
18/02 kl 23 117 2 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 131 122 126 132
Laveste vannstand 35 48 62 59 53
Avvik gult nivå -64 -65 -74 -70 -64
Avvik orange nivå -75 -76 -85 -81 -75
Avvik rødt nivå -83 -84 -93 -89 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm