Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 119 0 119 -
20/02 kl 01 109 1 110 -
20/02 kl 02 94 0 94 -
20/02 kl 03 77 1 78 -
20/02 kl 04 62 2 64 -
20/02 kl 05 54 1 55 -
20/02 kl 06 54 2 56 -
20/02 kl 07 63 1 64 -
20/02 kl 08 79 1 80 -
20/02 kl 09 98 2 100 -
20/02 kl 10 116 0 116 -
20/02 kl 11 128 2 130 -
20/02 kl 12 132 0 132 -
20/02 kl 13 127 -1 126 -
20/02 kl 14 113 -1 112 -
20/02 kl 15 94 0 94 -
20/02 kl 16 75 -1 74 -
20/02 kl 17 60 -2 58 -
20/02 kl 18 53 0 53 -
20/02 kl 19 56 0 56 -
20/02 kl 20 68 1 69 -
20/02 kl 21 85 -1 84 -
20/02 kl 22 104 1 105 -
20/02 kl 23 118 2 120 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 131 122 126 132
Laveste vannstand 35 48 62 59 53
Avvik gult nivå -64 -65 -74 -70 -64
Avvik orange nivå -75 -76 -85 -81 -75
Avvik rødt nivå -83 -84 -93 -89 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm