Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -2 68 66 61
16/02 kl 02 -10 75 65 69
16/02 kl 03 -18 75 57 81
16/02 kl 04 -24 72 48 81
16/02 kl 05 -23 60 37 64
16/02 kl 06 -17 43 26 31
16/02 kl 07 -11 23 12 0
16/02 kl 08 -6 12 6 -12
16/02 kl 09 -1 9 8 -5
16/02 kl 10 7 23 30 23
16/02 kl 11 14 48 62 67
16/02 kl 12 15 76 91 99
16/02 kl 13 11 90 101 102
16/02 kl 14 3 84 87 88
16/02 kl 15 -6 70 64 -
16/02 kl 16 -15 58 43 -
16/02 kl 17 -19 48 29 -
16/02 kl 18 -19 38 19 -
16/02 kl 19 -16 38 22 -
16/02 kl 20 -14 50 36 -
16/02 kl 21 -11 64 53 -
16/02 kl 22 -4 75 71 -
16/02 kl 23 4 83 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 125 75 47 45
Laveste vannstand 6 47 14 -9 -20
Avvik gult nivå -3 21 -29 -57 -59
Avvik orange nivå -23 1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -41 -17 -67 -95 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm