Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 64 68 132 127
16/02 kl 02 56 75 131 135
16/02 kl 03 48 75 123 147
16/02 kl 04 42 72 114 147
16/02 kl 05 43 60 103 130
16/02 kl 06 49 43 92 97
16/02 kl 07 55 23 78 66
16/02 kl 08 60 12 72 54
16/02 kl 09 65 9 74 61
16/02 kl 10 73 23 96 89
16/02 kl 11 80 48 128 133
16/02 kl 12 81 76 157 165
16/02 kl 13 77 90 167 168
16/02 kl 14 69 84 153 154
16/02 kl 15 60 70 130 -
16/02 kl 16 51 58 109 -
16/02 kl 17 47 48 95 -
16/02 kl 18 47 38 85 -
16/02 kl 19 50 38 88 -
16/02 kl 20 52 50 102 -
16/02 kl 21 55 64 119 -
16/02 kl 22 62 75 137 -
16/02 kl 23 70 83 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 191 141 113 111
Laveste vannstand 72 113 80 57 46
Avvik gult nivå -3 21 -29 -57 -59
Avvik orange nivå -23 1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -41 -17 -67 -95 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm