Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 128 - 133 135
16/02 kl 01 127 132 131 135
16/02 kl 02 135 131 130 135
16/02 kl 03 147 123 122 124
16/02 kl 04 147 114 113 110
16/02 kl 05 130 103 103 99
16/02 kl 06 97 92 91 90
16/02 kl 07 66 78 77 80
16/02 kl 08 54 72 71 78
16/02 kl 09 61 74 73 84
16/02 kl 10 89 96 95 104
16/02 kl 11 133 128 127 126
16/02 kl 12 165 157 157 143
16/02 kl 13 168 167 167 153
16/02 kl 14 154 153 151 146
16/02 kl 15 - 130 126 126
16/02 kl 16 - 109 103 108
16/02 kl 17 - 95 90 103
16/02 kl 18 - 85 83 106
16/02 kl 19 - 88 87 110
16/02 kl 20 - 102 101 116
16/02 kl 21 - 119 118 126
16/02 kl 22 - 137 136 137
16/02 kl 23 - 153 151 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 167 191 141 113 111
Max. fra modell: 15/02 12 167 188 139 113 103
Max. fra modell: 15/02 00 153 195 145 110 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm