Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 68 68 68 63
16/02 kl 02 73 77 75 79
16/02 kl 03 65 86 75 99
16/02 kl 04 62 80 72 105
16/02 kl 05 47 59 60 87
16/02 kl 06 28 46 43 48
16/02 kl 07 17 38 23 11
16/02 kl 08 19 34 12 -6
16/02 kl 09 17 34 9 -4
16/02 kl 10 31 49 23 16
16/02 kl 11 39 59 48 53
16/02 kl 12 47 64 76 84
16/02 kl 13 48 75 90 91
16/02 kl 14 50 84 84 85
16/02 kl 15 54 73 70 -
16/02 kl 16 47 66 58 -
16/02 kl 17 40 62 48 -
16/02 kl 18 45 69 38 -
16/02 kl 19 47 69 38 -
16/02 kl 20 42 71 50 -
16/02 kl 21 54 78 64 -
16/02 kl 22 65 90 75 -
16/02 kl 23 69 92 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 90 113 65 34 43
Laveste værets virkning 9 62 30 18 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm