Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 140 167 162 -
17/02 kl 01 143 174 160 -
17/02 kl 02 145 176 152 -
17/02 kl 03 137 172 140 -
17/02 kl 04 127 167 128 -
17/02 kl 05 124 167 120 -
17/02 kl 06 125 171 129 -
17/02 kl 07 131 176 144 -
17/02 kl 08 140 184 157 -
17/02 kl 09 150 188 161 -
17/02 kl 10 155 190 172 -
17/02 kl 11 165 195 186 -
17/02 kl 12 173 200 191 -
17/02 kl 13 172 200 184 -
17/02 kl 14 166 200 179 -
17/02 kl 15 157 184 168 -
17/02 kl 16 138 161 152 -
17/02 kl 17 127 149 135 -
17/02 kl 18 117 137 125 -
17/02 kl 19 108 133 122 -
17/02 kl 20 107 127 116 -
17/02 kl 21 112 127 113 -
17/02 kl 22 116 133 118 -
17/02 kl 23 120 138 124 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 162 200 156 131 133
Laveste vannstand 72 107 68 46 40
Avvik gult nivå -8 30 -14 -39 -37
Avvik orange nivå -28 10 -34 -59 -57
Avvik rødt nivå -46 -8 -52 -77 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm