Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 65 92 87 -
17/02 kl 01 69 100 86 -
17/02 kl 02 78 109 85 -
17/02 kl 03 79 114 82 -
17/02 kl 04 78 118 79 -
17/02 kl 05 82 125 78 -
17/02 kl 06 83 129 87 -
17/02 kl 07 86 131 99 -
17/02 kl 08 89 133 106 -
17/02 kl 09 94 132 105 -
17/02 kl 10 91 126 108 -
17/02 kl 11 92 122 113 -
17/02 kl 12 92 119 110 -
17/02 kl 13 89 117 101 -
17/02 kl 14 86 120 99 -
17/02 kl 15 85 112 96 -
17/02 kl 16 76 99 90 -
17/02 kl 17 74 96 82 -
17/02 kl 18 70 90 78 -
17/02 kl 19 63 88 77 -
17/02 kl 20 61 81 70 -
17/02 kl 21 63 78 64 -
17/02 kl 22 62 79 64 -
17/02 kl 23 58 76 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 90 113 65 34 43
Laveste værets virkning 9 62 30 18 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm