Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 71 60 131 -
18/02 kl 01 77 60 137 -
18/02 kl 02 76 62 138 -
18/02 kl 03 69 65 134 -
18/02 kl 04 59 61 120 -
18/02 kl 05 49 55 104 -
18/02 kl 06 42 54 96 -
18/02 kl 07 40 58 98 -
18/02 kl 08 42 57 99 -
18/02 kl 09 48 55 103 -
18/02 kl 10 54 55 109 -
18/02 kl 11 63 61 124 -
18/02 kl 12 73 61 134 -
18/02 kl 13 81 58 139 -
18/02 kl 14 84 57 141 -
18/02 kl 15 81 59 140 -
18/02 kl 16 72 55 127 -
18/02 kl 17 62 49 111 -
18/02 kl 18 52 45 97 -
18/02 kl 19 46 44 90 -
18/02 kl 20 43 40 83 -
18/02 kl 21 45 35 80 -
18/02 kl 22 49 33 82 -
18/02 kl 23 55 30 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 191 141 113 111
Laveste vannstand 72 113 80 57 46
Avvik gult nivå -3 21 -29 -57 -59
Avvik orange nivå -23 1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -41 -17 -67 -95 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm