Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 90 85 95
19/02 kl 01 - 97 95 102
19/02 kl 02 - 104 103 108
19/02 kl 03 - 101 103 107
19/02 kl 04 - 92 96 99
19/02 kl 05 - 81 86 86
19/02 kl 06 - 71 73 75
19/02 kl 07 - 60 61 66
19/02 kl 08 - 57 57 65
19/02 kl 09 - 60 60 68
19/02 kl 10 - 67 66 77
19/02 kl 11 - 72 72 83
19/02 kl 12 - 82 85 91
19/02 kl 13 - 97 100 102
19/02 kl 14 - 108 109 108
19/02 kl 15 - 113 113 110
19/02 kl 16 - 110 112 106
19/02 kl 17 - 103 104 99
19/02 kl 18 - 94 93 88
19/02 kl 19 - 83 81 76
19/02 kl 20 - 77 74 70
19/02 kl 21 - 76 72 68
19/02 kl 22 - 78 72 67
19/02 kl 23 - 84 77 71

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 167 191 141 113 111
Max. fra modell: 15/02 12 167 188 139 113 103
Max. fra modell: 15/02 00 153 195 145 110 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm