Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 91 86 79
20/02 kl 01 - 99 93 86
20/02 kl 02 - 109 101 -
20/02 kl 03 - 111 103 -
20/02 kl 04 - 105 101 -
20/02 kl 05 - 91 88 -
20/02 kl 06 - 76 71 -
20/02 kl 07 - 63 56 -
20/02 kl 08 - 52 45 -
20/02 kl 09 - 46 41 -
20/02 kl 10 - 49 42 -
20/02 kl 11 - 59 49 -
20/02 kl 12 - 68 57 -
20/02 kl 13 - 78 66 -
20/02 kl 14 - 91 - -
20/02 kl 15 - 101 - -
20/02 kl 16 - 105 - -
20/02 kl 17 - 102 - -
20/02 kl 18 - 97 - -
20/02 kl 19 - 92 - -
20/02 kl 20 - 85 - -
20/02 kl 21 - 82 - -
20/02 kl 22 - 88 - -
20/02 kl 23 - 91 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 167 191 141 113 111
Max. fra modell: 15/02 12 167 188 139 113 103
Max. fra modell: 15/02 00 153 195 145 110 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm