Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 0 72 72 65
16/02 kl 02 -9 79 70 73
16/02 kl 03 -17 79 62 87
16/02 kl 04 -25 76 51 97
16/02 kl 05 -25 65 40 75
16/02 kl 06 -18 47 29 42
16/02 kl 07 -10 27 17 5
16/02 kl 08 -6 16 10 -14
16/02 kl 09 -2 13 11 -4
16/02 kl 10 6 27 33 16
16/02 kl 11 16 52 68 64
16/02 kl 12 18 80 98 112
16/02 kl 13 12 94 106 109
16/02 kl 14 5 88 93 96
16/02 kl 15 -4 74 70 -
16/02 kl 16 -14 62 48 -
16/02 kl 17 -20 52 32 -
16/02 kl 18 -20 42 22 -
16/02 kl 19 -16 42 26 -
16/02 kl 20 -13 54 41 -
16/02 kl 21 -12 68 56 -
16/02 kl 22 -5 79 74 -
16/02 kl 23 5 87 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 130 82 54 52
Laveste vannstand 10 51 18 -7 -18
Avvik gult nivå -1 23 -25 -53 -55
Avvik orange nivå -25 -1 -49 -77 -79
Avvik rødt nivå -53 -29 -77 -105 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm