Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 66 - 69 72
16/02 kl 01 65 72 67 71
16/02 kl 02 73 70 65 70
16/02 kl 03 87 62 57 59
16/02 kl 04 97 51 46 43
16/02 kl 05 75 40 35 31
16/02 kl 06 42 29 24 23
16/02 kl 07 5 17 12 15
16/02 kl 08 -14 10 5 12
16/02 kl 09 -4 11 6 17
16/02 kl 10 16 33 28 37
16/02 kl 11 64 68 63 62
16/02 kl 12 112 98 94 80
16/02 kl 13 109 106 102 88
16/02 kl 14 96 93 87 82
16/02 kl 15 - 70 62 62
16/02 kl 16 - 48 38 43
16/02 kl 17 - 32 23 36
16/02 kl 18 - 22 16 39
16/02 kl 19 - 26 21 45
16/02 kl 20 - 41 36 51
16/02 kl 21 - 56 51 59
16/02 kl 22 - 74 69 70
16/02 kl 23 - 92 86 85

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 106 130 82 54 52
Max. fra modell: 15/02 12 102 123 76 50 40
Max. fra modell: 15/02 00 88 130 80 47 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm